(2024) Hệ Thống Gạt Mưa Rửa Kính Trên Xe Mazda

Hệ Thống Gạt Mưa Rửa Kính Trên Xe Mazda

1. Sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ nguyên lý Hệ Thống Gạt Mưa Rửa Kính Trên Xe Mazda
Hình 1: Sơ đồ nguyên lý hệ thống gạt mưa rửa kính trên xe Mazda
  • CHẾ ĐỘ GẠT ĐỊNH THỜI (INTERMITTENT WIPER)
  • CHẾ ĐỘ GẠT TỐC ĐỘ THẤP (CONTINUOUS LOW)
  • CHẾ ĐỘ GẠT TỐC ĐỘ CAO (CONTINUOUS HIGH)
  • CHẾ ĐỘ GẠT MỘT LẦN (ONE TOUCH WIPER)
  • CHẾ ĐỘ DỪNG TỰ ĐỘNG (AUTO STOP)

2. Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ mạch điện hệ thống gạt mưa rửa kính trên xe Mazda
Sơ đồ mạch điện hệ thống gạt mưa rửa kính trên xe Mazda
Hình 2: Sơ đồ mạch điện hệ thống gạt mưa rửa kính trên xe Mazda

3. Nguyên lý hoạt động

3.1 Chế độ gạt định thời (Intermittent wiper)

Chế độ gạt định thời (Intermittent wiper)
Chế độ gạt định thời (Intermittent wiper)

– Khi công tắc gạt nước ở vị trí INT và công tắc máy ON (động cơ ON hoặc OFF), hộp Start Stop nhận được tín hiệu bật gạt nước ở chế độ định thời (INT).

– Sau đó hộp Start Stop sẽ gởi tín hiệu này đến hộp FBCM thông qua mạng CAN.

Chế độ gạt định thời (Intermittent wiper)
Hình 2: Chế độ gạt định thời (Intermittent wiper)

– Khi hộp FBCM nhận được tín hiệu từ hộp Start Stop, sẽ có một dòng điện được đưa đến transitor A (T1) từ CPU bên trong hộp FBCM, làm cho transitor A dẫn –> relay gạt tốc độ thấp ON –> dòng điện từ ắc-quy sẽ đến làm xoay mô-tơ ở tốc độ thấp thông qua relay này.

– Gạt nước dừng ở vị trí PARK là do có chức năng Auto-Stop, sau khoảng thời gian cài đặt dựa trên tín hiệu INT volumn, hộp FBCM điều khiển gạt nước hoạt động ở tốc độ thấp.

3.2 Chế độ gạt tốc độ thấp (Continuous low)

Chế độ gạt tốc độ thấp (Continuous low)

– Khi công tắc gạt nước ở vị trí LO, công tắc máy ON (động cơ ON hoặc OFF), hộp Start Stop nhận được tín hiệu bật gạt nước ở vị trí tốc độ thấp (LO).

– Sau đó hộp Start Stop nó gởi tín hiệu này đến hộp FBCM thông qua mạng CAN.

Chế độ gạt tốc độ thấp (Continuous low)
Hình 3: Chế độ gạt tốc độ thấp (Continuous low)

Khi hộp FBCM nhận được tín từ hộp Start Stop, sẽ có một dòng điện được đưa đến transitor A (T1) từ CPU bên trong hộp FBCM, làm cho transitor A dẫn –> relay gạt tốc độ thấp ON –> dòng điện từ ắc-quy sẽ đến làm mô-tơ chạy thông qua relay này.

3.3 Chế độ gạt tốc độ cao (Continuous high)

Chế độ gạt tốc độ cao (Continuous high)

– Khi công tắc gạt nước ở vị trí HI, công tắc máy ON (động cơ ON hoặc OFF), hộp Start Stop sẽ nhận được tín hiệu bật gạt nước ở tốc độ cao (HI).

– Sau đó hộp Start Stop gởi tín hiệu này đến hộp FBCM thông qua mạng CAN.

Chế độ gạt tốc độ cao (Continuous high)
Hình 4: Chế độ gạt tốc độ cao (Continuous high)

Khi hộp FBCM nhận được tín hiệu này từ hộp Start Stop, sẽ có một dòng điện được đưa đến transitor A (T1) và B (T2) từ CPU bên trong hộp FBCM, làm cho transitor A và B dẫn –> relay gạt tốc độ cao ON –> dòng điện từ ắc-quy sẽ đến làm xoay mô- tơ thông qua relay này.

3.4 Chế độ gạt một lần (One touch wiper)

Chế độ gạt một lần (One touch wiper)

– Khi công tắc gạt nước ở vị trí MIST và công tắc máy ON (động cơ ON hoặc OFF), Start Stop nhận được tín hiệu bật gạt nước ở vị trí MIST.

– Sau đó hộp Start Stop sẽ gởi tín hiệu này đến hộp FBCM thông qua mạng CAN.

Chế độ gạt một lần (One touch wiper)
Hình 5: Chế độ gạt một lần (One touch wiper)

Khi hộp FBCM nhận được tín hiệu này từ công tắc, sẽ có một dòng điện được đưa đến transitor A (T1) từ CPU bên trong hộp FBCM, làm cho transitor A dẫn –> relay gạt tốc độ thấp ON –> dòng điện từ ắc-quy sẽ đến làm xoay mô-tơ ở tốc độ thấp thông qua relay này.

3.5 Chế độ tự động dừng (Auto stop)

Chế độ tự động dừng (Auto stop)
Hình 6: Chế độ tự động dừng (Auto stop)

Công tắc Auto-Stop bên trong mô-tơ sẽ làm việc khi gạt nước ở những vị trí sau:

  • Ở vị trí PARK ON
  • Ở vị trí khác với PARK OFF

– Khi gạt nước đang hoạt động mà công tắc chuyển sang vị trí OFF thì gạt nước vẫn di chuyển đến khi xuông vị trí thấp nhất và dừng lại.

– Khi hộp FBCM nhận được tín hiệu ON từ công tắc Auto-Stop, nó ngắt dòng điện đến transitor A và transitor A sẽ không điều khiển mô-tơ gạt nước.

– Khi transitor A OFF, tiếp điểm dừng lại và relay gạt nước tốc độ thấp OFF.

– Khi relay gạt nước tốc độ thấp OFF, gạt nước sẽ dừng ở vị trí thấp nhất (PARK).

4. PIDs LIÊN QUAN

Các PIDs có chế độ kích hoạt bằng máy chẩn đoán MMDS (Active Command)

Leave a Reply